31 Août 2023

Service de la Formation des Adultes - Lëtzebuerger Orthografie: flott an interessant!

U wie riicht sech d'Formatioun?

Dëse Cours riicht sech u Leit, déi

  • sech fir eis Sprooch a speziell hir Orthografie interesséieren,
  • berufflech gutt lëtzebuergesch Schreifkenntnisser brauchen,
  • sech beim Schreiwen onsécher fillen.

Viraussetzungen

Gudde Sproochenniveau am Lëtzebuergeschen hunn. D'Formatioun gëtt ganz op Lëtzebuergesch gehalen.
An ausserdeem Loscht matbréngen, fir eis villsäiteg an interessant Orthografie kennen ze léieren.

Ziler

Kenntnisser iwwert d'Grondreegele vun der Lëtzebuerger Orthografie an en Iwwerbléck iwwert déi zentral Aktualiséierungen.
1. Vokaler (i, u, o, a; e (ee, e, é, ë))
2. Diphthongen / Duebellauter
3. Konsonanten ("n"-Reegel; "s" + "z", déi aner Konsonanten)
4. Friemwierder mat deene wichtegsten Ausnamen

Inhalt

  • Production écrite
    • Korrekt Lëtzebuergesch schreiwe kënnen

Zertifikat, Diplom

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Datummen & Aschreiwungen

Lëtzebuerger Orthografie: flott an interessant! LA-LBO-1 03.10.23 – 19.10.23
Lëtzebuerger Orthografie: flott an interessant! LA-LBO-2 05.03.24 – 21.03.24

Lëtzebuerger Orthografie: flott an interessant! LA-LBO-3 04.06.24 – 20.06.24

Aschreiwungen sinn och méiglech iwwer www.lifelong-learning.lu.

D’Coursë sinn ëmmer dënschdes an donneschdes vun 17:30-19:15 Auer a se kaschte 36€.

Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation sur le site de la Ville de Diekirch vous acceptez notre politique concernant l’usage des cookies. Pour gérer vos préférences et en savoir plus sur les cookies, veuillez lire notre Notice Légale